06/03/2011

מתקן המעצר לעובדים זרים וילדיהם צפוי להפיתח בשבוע הבא, אז ינתן האות לגל מעצרים של מאות עובדים זרים וילדיהם שלא עמדו בקריטריונים לקבלת מעמד חוקי בישראל. קרא עוד
שירותי החברה   

 

 

 

          

 

 

  

 

 


   ♦ פגישה אישית בבית הלקוח או בא כוחו.

 

   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ מתן הסבר מקיף לגבי "תביעה לגמלת סיעוד".

  

  פסכחול - [IMG] 

 

   ♦ מתן הסבר מקיף לגבי שירותי "טרום סיעוד".

 

   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ מתן הסבר כללי על תהליך הבאת "עובד זר" לעבודה.

 

   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ סיוע בפנייה לרשויות הממלכתיות בנושא קבלת
   גמלת סעד או אישור רמת תפקוד.


   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ סיוע במילוי טופסי הבקשה ממשרד העבודה
      לקבלת רישיון העסקת עובד זר.


   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ סיוע במילוי הניירת עבור משרד הפנים
    לצורך קבלת הרישיון.

 

   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ ביצוע כל הפעולות בשגרירות המקומית הדרושות
     להבאת עובד זר.

 

   פסכחול - [IMG]

 

   ♦ מתן כל עזרה, סיוע וליווי למטופל ו/או לחברה-העמותה
     המלווה אותו.

 

   פסכחול - [IMG]

 

 

כל האמור לעיל נעשה תוך ליווי אישי של המטופל  ובני ביתו. ליווי זה מאפשר התאמה אופטימלית  של העובד הזר למטופל.