06/03/2011

מתקן המעצר לעובדים זרים וילדיהם צפוי להפיתח בשבוע הבא, אז ינתן האות לגל מעצרים של מאות עובדים זרים וילדיהם שלא עמדו בקריטריונים לקבלת מעמד חוקי בישראל. קרא עוד
חישוב שכרו של עובד זר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בתחשיב שכרו של העובד הזר יש לקחת בחשבון מספר מרכיבים הנתונים לפרשנויות משפטיות שונות מכיוון שאין

הגדרה מדויקת בחוק של הניכויים המותרים משכר העובד.

 

 

 מחשבון - [IMG]